Bronnen

De voornaamste bron voor het oorlogsverhaal van Cyriel en Constant is de briefwisseling van Cyriel (zie Brieven). Die is in de loop der jaren verspreid geraakt over drie delen. Een deel bleef bewaard in de familie en werd zorgvuldig geconserveerd door Jan Deruytter (1952-2018), samen met foto’s, medailles en andere aandenkens aan Cyriel (zie Fotogalerij). Een tweede deel kwam terecht bij verzamelaar Nikolaas Ottevaere, die we hartelijk danken om ons zijn brieven ter beschikking te hebben willen stellen. Het derde deel van de correspondentie is eveneens in privébezit. Jammer genoeg hebben we het voor dit onderzoek niet kunnen inkijken. We hopen dat dat op een dag alsnog zal kunnen, zodat we het verhaal van Cyriel en Constant kunnen vervolledigen.

Behalve de brieven en de stukken uit het familie-archief maakten we voor ons onderzoek gebruik van de volgende bronnen:

  • Kortemark verbeeldt, vol. 1 (10 augustus 2018), ‘Tentoonstelling WOI: Nooit meer, misschien…’.
  • Henri De Groote (vert. door Jacob Muyldermans), Heldhafige zielen, nr. 8: Cyrille Deruytter, oorlogsvrijwilliger bij het Eerste jagers te voet (Brussel: Revue des auteurs et des livres, 1922).
  • Jos Demarée, Oorlog in de Belgique. Het oorlogsdagboek van schoenmaker Felicien Vanhove uit Zarren, 1914-1917 (Brugge: De Klaproos, 2000).
  • Jos Demarée, Een kwarteeuw Zarren, 1900-1925 (Kortemark, 2002).
  • Raf Deruyttere, Stamboom Deruyttere, 1500-2000 (Kortemark, 2014).
  • Raf Deruyttere, Het Ruytternaerke III, nieuwsbrief over familie Deruytter met het verhaal van Cyriel (Kortemark, 2018).
  • Nikolaas Willaert en Dries Sticker, ‘De kleine mens in de Groote Oorlog: Cyriel Deruytter’, Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek. Mededelingen, vol. 27 (2008/4), p. 77-87.

Tot slot kregen we bij onze zoektocht de gewaardeerde hulp van Raf Deruyttere, Jos Demarée en de mensen van Westhoek Verbeeldt, die we bij deze hartelijk willen bedanken.